W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa spotkanie premier Ewy Kopacz w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej - informuje Centrum Informacyjne Rządu. Strona rządowa rozmawia też ze związkowcami na Śląsku.

W warszawskich rozmowach biorą udział przedstawiciele Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce i poszczególnych ministerstw.

Równolegle w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach trwają rozmowy górniczych związkowców z delegacją rządową. Rozmowy zostały wznowione po 15.00. Negocjacje rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały blisko 10 godzin. Obie strony jednak podkreślają, że to bardziej merytoryczna dyskusja, poparta licznymi analizami ekonomicznymi. Zarówno związkowcy, jak i strona rządowa podkreślają, że dyskusja do łatwych nie należy.

W związku z wydarzeniami w górnictwie Solidarność ogłosiła ogólnopolskie pogotowie strajkowe. Nie wiadomo, czy ten krok Solidarności wpłynie na przebieg rozmów.