Parlament Europejski zatwierdził 35,5 mln euro dla grupowo zwolnionych z pracy we Francji, Grecji, Polsce, Włoszech. Polska otrzyma wsparcie w wysokości blisko 1 miliona 300 tysięcy euro, wypłacone byłym pracownikom Fiata i jego 21 dostawcom.

Zwrot blisko miliona trzystu tysięcy euro jest połową kwoty wydanej z polskiego budżetu na pomoc dla ponad półtora tysiąca zwolnionych z zakładów Fiata w Tychach. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Pokrywa on połowę wydatków przeznaczonych na pomoc dla ofiar grupowych zwolnień, związanych z ograniczeniem lub przeniesieniem produkcji do innego kraju, w wyniku globalizacji światowego rynku. Mogą oni liczyć na pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, poszukaniu pracy i zmianie kwalifikacji zawodowych.

Spośród czterech państw ubiegających się o pomoc, Polska otrzymała najmniejszą kwotę. Najwięcej, 26 milionów euro dostała Francja, na wsparcie dla niemal ośmiu tysięcy pracowników zwolnionych przez francuskie linie lotnicze Air France. Pomoc otrzymały także Grecja i Włochy.