W związku z wyborem na unijne stanowisko GIODO złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

W związku z wyborem na unijne stanowisko GIODO złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski 28 listopada 2014 r. złożył na ręce marszałka Sejmu RP, Radosława Sikorskiego rezygnację z pełnionej funkcji.

Zrzeczenie się ze stanowiska jest związane z objęciem funkcji zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli.

Ponieważ zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, złożona rezygnacja rozpoczyna parlamentarną procedurę odwołania. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu planowane jest głosowanie w tej sprawie.