W nowym ukraińskim parlamencie najwięcej mandatów będzie miał Blok Petra Poroszenki - 132. Centralna Komisja Wyborcza przedstawiła swoje prognozy miejsc w Radzie Najwyższej po tym, jak wczoraj wieczorem zakończono liczenie wszystkich głosów oddanych 26 października.

Mimo że w głosowaniu na listy wyborcze Blok Petra Poroszenki zajął drugie miejsce, to jednak biorąc pod uwagę, że wybory odbywały się w systemie mieszanym większościowo-proporcjonalnym ugrupowanie prezydenta zdobyło wiele miejsc w parlamencie dzięki okręgom jednomandatowym. Działania Bloku będzie też zapewne wspierać wielu spośród 96 kandydatów niezależnych, którzy zazwyczaj na Ukrainie pozostają lojalni w stosunku do władzy.

Front Ludowy Arsenija Jaceniuka będzie miał 82 mandaty, Samopomoc - 33, a Partia Radykalna - 22, Ojczyzna Julii Tymoszenko - 19. Wszystkie te ugrupowania są zainteresowane w utworzeniu koalicji z Blokiem Petra Poroszenki.

Do Rady Najwyższej wejdzie też wywodzący się z Partii Regionów Blok Opozycyjny, który będzie miał 29 deputowanych. Nacjonalistyczna Swoboda zdobyła 6 miejsc, a po jednym mniej znane ugrupowania, wśród nich Prawy Sektor.

Obecnie trwają rozmowy na temat nowego sojuszu. Jakoby osiągnięto już porozumienie co do reform sfery wojskowej. Wstępna umowa koalicyjna ma być gotowa pod koniec tygodnia.