W związku z dużym zainteresowaniem programem ułatwiania startu młodym rolnikom, resort rolnictwa chce znaleźć dodatkowe środki na jego wsparcie, poinformował agencję ISBnews minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

Wobec dużego zainteresowania Resort systematycznie wprowadza także nowe, preferujące polskich rolników, rozwiązania ws. sprzedaży ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.

- Program rozwoju obszarów wiejskich jest negocjowany z Unią Europejską, która stawia bardzo duże wymogi w zakresie wejścia-wyjścia z określonych programów oraz przeznaczenia ewentualnie większych środków na działania prośrodowiskowe. Ze względu na te wymagania nie jest wykluczone, że część środków z modernizacji gospodarstw rolnych, dla których Unia stawia nieco węższe granice ich wielkości, przesuniemy na wsparcie dla młodych rolników i na wsparcie dla gospodarstw małych - powiedział Sawicki w rozmowie z ISBnews.

Minister podtrzymał definicję, że młody rolnik to ten, który po raz pierwszy rozpoczyna działalność i nie ukończył 40 roku życia, ale też będzie musiał tworzyć gospodarstwo o powierzchni co najmniej średniej krajowej. Natomiast prawdopodobnie wzrośnie wielkość gospodarstwa małego z 6 do 10 tys. SO ubiegającego się o premię w kwocie 60 tys. zł.

Sawicki wskazał, że w poprzedniej perspektywie finansowej budżet dofinansował ten program dodatkową kwotą 25 mln zł, dzięki czemu skorzystało z niego 9 tys. rolników. W bieżącej perspektywie ta liczba wzrośnie.

- Planujemy kolejne przesunięcia i nowe propozycje w zakresie progu 2014-20 i wszystko wskazuje na to, że w tej perspektywie do 'Młodego Rolnika' część środków jeszcze dołożymy ze względu na duże zainteresowane tym projektem - zapewnił Sawicki.

Resort rolnictwa kontynuuje również prace nad nowymi zasadami sprzedaży ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). To także dobra wiadomość dla polskich, w tym także młodych, rolników, ponieważ to właśnie oni będą preferowani przy przetargach. To szczególnie ważne w kontekście uwolnienia rynku po 2016 r.

- Nowe zasady przy zakupie ziemi zostały wprowadzone i są realizowane, a więc kierujemy się nie tylko kryterium ceny, choć oczywiście nie może być ona niższa od wyceny rzeczoznawcy. Natomiast w wyborze ważniejszą sprawą jest sąsiedztwo kupującego, wielkość tworzonego gospodarstwa, wiek rolnika, a więc budowanie struktury, do czego przecież Agencja została powołana - zaznaczył Sawicki.

Minister rolnictwa podsumował, że powyższe zmiany są konieczne nie tylko ze względu na dobro polskich rolników, ale także w kontekście zmian, które nastąpią po 2016 r. Powinno nastąpić bowiem zwiększenie kompetencji ANR także w odniesieniu do ziemi prywatnej.

W sierpniu Sawicki poinformował agencję ISBnews, że od września będą obowiązywać nowe, bardziej restrykcyjne zasady sprzedaży ziemi z zasobów ANR, zakładające zminimalizowanie w przetargach znaczenia ceny, a wzmocnienie kryteriów wiążących rolnika z kupowaną ziemią. Planowana była także likwidacja prawa pierwokupu przez byłych właścicieli oraz zablokowanie wielokrotnych zakupów.

Na 30 czerwca 2014 r. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostawało 1,57 mln ha gruntów, z czego 1,18 mln ha (75% zasobu) znajdowało się w dzierżawie. Problemem zastrzeżeń reprywatyzacyjnych objęta jest powierzchnia ok. 400 tys. ha gruntów będących w zasobie, głównie dzierżawionych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Proces sprzedaży i dzierżawy gruntów realizowany jest przez 15 oddziałów terenowych i filii Agencji.