Pastafarianie nie zostaną zarejestrowani jako Kościół. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ponownie odmówiło wpisania do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

W kwietniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wcześniejszą decyzję ministra administracji i cyfryzacji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dziś Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podtrzymało swoją wcześniejszą decyzję, po konsultacjach z ekspertami, którzy stwierdzili, że Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie utworzył wspólnoty religijnej.

Artur Koziołek rzecznik resortu wyjaśnia w rozmowie z IAR, że eksperci uznali pastafarian za parodię religijną. Eksperci - tłumaczy Koziołek - uważają, że doktryna Kościoła Latającego Potwora Spaghetti zmierza do ośmieszenia Kościołów już istniejących, a zwłaszcza chrześcijaństwa.

Przedstawiciele Kościoła Latającego Potwora Spaghetti złożą odwołanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i zapowiadają, że po ewentualnej kolejnej odmowy sprawę, będę ponownie kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Reklama