Działania w ramach ESG to nie tylko zmiany w przedsiębiorstwach. Ogromnie ważne jest budowanie powszechnej świadomości o znaczeniu jego poszczególnych filarów: ochrony środowiska naturalnego, zaangażowania w sprawy społeczne i ładu korporacyjnego

Trudno wdrażać innowacje czy skomplikowane wieloletnie strategie bez wiedzy o tym, jak bardzo działania te są ważne. A zyskują one na znaczeniu zarówno w kontekście dynamicznie zmieniających się regulacji, w świetle których raportowanie ESG odgrywać będzie coraz istotniejszą rolę, jak i ze względu na oczekiwania rynków oraz społeczności lokalnych. To wyraz dbałości o otoczenie, który zyskuje na atrakcyjności także z perspektywy biznesowej. Dlatego, jak przekonują organizatorzy konkursu Liderzy ESG, warto popularyzować tę tematykę i nagradzać działania uświadamiające, jak ważny to aspekt.
- Edukacja odgrywa niezwykle ważną rolę w budowaniu świadomości oraz zmianie zachowań lub podejścia do spraw związanych z ochroną środowiska, klimatem czy kwestiami społecznymi - mówi Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor działu produktów informacyjnych i wskaźników Giełdy Papierów Wartościowych. Podkreśla on, że wiele firm podejmuje różne działania i inicjatywy, które mają na celu zachęcenie do zmiany postaw wśród różnych grup. - Nie dotyczy to tylko osób młodych, które zwracają uwagę na ekologię, ale również osoby dojrzałe coraz częściej uświadamiają sobie wpływ człowieka na różne aspekty naszego życia - tłumaczy.
- Bez szerzenia wiedzy i promowania odpowiedzialnych postaw społecznych zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatu będzie znacznie trudniejsze. Wiemy, że w Polsce to dopiero początek tej drogi - dodaje Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor w PwC.
ikona lupy />
foto: materiały prasowe
Organizatorzy konkursu Liderzy ESG w kategorii Program edukacyjny chcą wyróżnić najbardziej wartościową kampanię promującą postawy i działania wpisujące się w ten trend. W zgłoszeniu na konkurs należy podać, jakie aspekty związane z ESG są objęte programem, a także jego cele oraz rodzaj przekazywanej wiedzy. Wnioskodawcy mogą pochwalić się też, jakie osoby i organizacje zostały włączone w przygotowywanie przedsięwzięcia, jakie są jego efekty bądź plany kolejnych edycji. Zwrócono również uwagę na sposób promocji i to jaki wpływ na kształtowanie projektu miały opinie i potrzeby samych odbiorców.
- Do naszego konkursu mogą zostać zgłoszone zarówno programy edukacyjne dla pracowników, jak i programy obejmujące tematykę ESG adresowane do szerszej społeczności - mówi Ilona Pieczyńska-Czerny. Zgłaszając swój program, należy zwrócić uwagę na trzy aspekty: czy uwzględnia on rzeczywiste potrzeby jego beneficjentów, czy buduje świadomość i pozytywne wzorce w wybranych obszarach ESG i w końcu czy skutecznie zachęca do zmian zachowań lub do podjęcia pozytywnych działań na rzecz środowiska, społeczności czy ładu korporacyjnego. - Zależy nam, aby do konkursu zgłaszały się nie tylko firmy, ale także inne podmioty lub organizacje, które wspierają działania na rzecz ESG - wyjaśnia dyrektorka w PwC.
W tej kategorii o nagrodę mogą się ubiegać spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, których celem statutowym jest wspieranie zrównoważonego rozwoju. - Jeżeli różne instytucje, firmy, organizacje w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowały program wspierający zrównoważony rozwój, to zapraszamy je do udziału w tym projekcie - zachęca Tomasz Wiśniewski. Charakter przedsięwzięć, które mogą być zgłoszone, jest bardzo rozległy - organizatorzy wskazują bowiem, że ścieżek skutecznego nauczania o ESG może być wiele. Nie ma też jednej wybranej grupy odbiorców.
- Liczymy bardzo na programy dla uczniów i nauczycieli. Czekamy również na projekty dla pracowników, wybranych środowisk czy też dla nas wszystkich. A także na te, które wzmacniając ład korporacyjny w spółkach, budują odporność organizacji i zmniejszają ryzyka związane z niewłaściwym zarządzaniem. Szczególnie ciekawe mogą być inicjatywy edukacyjne, które pokazują, jak zbiorowo możemy włączyć się w proces korzystnych zmian w naszym otoczeniu. Wszyscy przecież chcemy, by miejsce, w którym żyjemy i pracujemy, dawało szansę na realizację naszych potrzeb związanych z rozwojem, ale też ze zdrowym stylem życia - mówi Ilona Pieczyńska-Czerny.
Napływające zgłoszenia zostaną ocenione dwuetapowo. W pierwszej kolejności zajmie się nimi zespół analityczny składający się z osób na co dzień zajmujących się analizą ESG i zrównoważonym rozwojem. Następnie, zostaną przekazane do oceny kapituły złożonej z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu. Decyzje zapadną większością głosów.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Laureat będzie mógł posługiwać się w celach promocyjnych tytułem „Lider edukacji na rzecz ESG” przez kolejne 24 miesiące. Wyniki konkursu poznamy 2 grudnia.
GRK
Organizatorzy
ikona lupy />
liderzy ESG / foto: materiały prasowe