To pokłosie sprawy projektu ws. rajów podatkowych. Ustawa, którą rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września i - by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r - powinna zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak 3 października.

W czwartek Sejm zajmie się projektem przepisów, które pozwolą, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Premier Ewa Kopacz dostała raport dotyczący opóźnienia publikacji tej ustawy, sprawę ma zbadać NIK. W związku z opóźnieniem publikacji ustawy - według Centrum Informacyjnego Rządu - premier zleciała szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów. W ciągu 7 dni ma powstać raport, na podstawie którego premier podejmie dalsze decyzje.

RCL - w komunikacie przesłanym PAP we wtorek - zapowiada wdrożenie pakietu działań "mających na celu sprawniejszą identyfikację aktów, których termin ogłoszenia ma istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania regulacji".

Centrum informuje, że do szefa Kancelarii Sejmu zostanie skierowany wniosek o przekazywanie do RCL kopii tekstów ustaw uchwalonych przez parlament i przekazywanych do prezydenta do podpisu. Według RCL pozwoli to na wcześniejsze rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem aktu do publikacji, a tym samym skróci się okres między datą podpisania ustawy przez prezydenta a datą jej ogłoszenia.

W komunikacie napisano również, że na stronie www.rcl.gov.pl zostanie też zamieszczony wykaz wszystkich aktów prawnych, które wpłynęły do ogłoszenia. Będzie on aktualizowany na bieżąco, a przy każdym akcie wskazana zostanie maksymalna planowana data ogłoszenia - podkreśla RCL.

Data ogłoszenia określana ma być na podstawie szacowanego czasu przygotowania aktu do ogłoszenia; szczegółowe informacje w tej sprawie mają być dostępne na stronie Centrum. RCL podkreśla, że czas przygotowania poszczególnych aktów zależy m.in. od ich rodzaju i objętości.

"Planowana data ogłoszenia będzie modyfikowana na podstawie informacji wskazujących na pilność publikacji: w odniesieniu do projektów rządowych - uzyskanych na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych, otrzymanych od podmiotu przesyłającego akt, a w przypadku ustaw - właściwego ministerstwa, wynikających z analizy przeprowadzanej przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji" - czytamy w komunikacie.

RCL podkreśla też, że upoważnieni przedstawiciele ministerstw i innych podmiotów biorących udział w procesie legislacyjnym będą mieli możliwość przesyłania do RCL informacji "o czynnikach wpływających na konieczność przyspieszenia terminu publikacji bądź publikacji aktu w określonym terminie".