Prezydent zadowolony z expose Ewy Kopacz. Premier uwzględniła w nim między innymi kwestie bezpieczeństwa i obronności, dużo też mówiła o polityce prorodzinnej.

Bronisław Komorowski podkreślił w Sejmie, że Ewa Kopacz wyraźnie wskazała, które zobowiązania mają dotyczyć najbliższego roku, a które przewidziane są na kolejną kadencję. W jego opinii, właśnie "podanie umiarkowanej ilości bardzo konkretnych zobowiązań" na ten okres było siłą wystąpienia premier.

Prezydenta najbardziej cieszy obiecany przez premier system prorodzinnych ulg podatkowych. Jak podkreślił, dotychczas były one skierowane głównie do zamożniejszych rodzin. Bronisław Komorowski był też zadowolony z tego w jakim stopniu Ewa Kopacz wspomniała o walucie euro, choć nie podała daty jej przyjęcia. Prezydent podkreślił, że aby wprowadzić wspólną walutę konieczne będzie jak najszersze porozumienie polityczne.