Ważny dzień w ukraińskim parlamencie. Deputowani zdecydują, czy wyrażą wotum zaufania rządowi Arsenija Jaceniuka i czy poprą jego inicjatywy mające na celu zwiększenie dochodów budżetu. Posiedzenie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami.

W zeszłym tygodniu Arsenij Jaceniuk ogłosił, że ustępuje ze stanowiska. Stało się to po tym, jak parlament nie poparł jego projektów ustaw, które przewidywały zmiany: w budżecie państwa, opodatkowaniu sektora energetycznego oraz zasad działalności systemu gazowego Ukrainy.

Teraz propozycje premiera mają być przegłosowane jeszcze raz. Arsenij Jaceniuk zdecydował się jednak na pewne ustępstwa. Według portalu Ukraińska Prawda, w porównaniu z zeszłym tygodniem nowe projekty ustaw przewidują niższą podwyżkę podatków: od sprzedaży biopaliw, a także dotyczących wydobycia gazu. Rząd liczy na ich przyjęcie ponieważ i tak dzięki temu zwiększą się wpływy budżetu. Tylko w pierwszym półroczu wpływy do kasy państwa było o 4,5 miliarda hrywien, czyli o ponad miliard złotych mniejsze niż przewidywano.

Rada Najwyższa ma też udzielić wotum zaufania premierowi. Ma zamiar je poprzeć rządząca dotąd koalicja, która rozpadła się w zeszłym tygodniu, aby umożliwić prezydentowi ogłoszenie wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Dotąd jednak nie wiadomo, czy deputowani poprą ustawy budżetowe i podatkowe.

Reklama