W lipcu oceny rządu wróciły do poziomu sprzed dwóch miesięcy. Poparcie dla gabinetu Donalda Tuska deklaruje 26 procent badanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem - wynika z najnowszego badania CBOS. CBOS sugeruje, że na spadek poparcia dla rządu mogło wpłynąć ujawnienie tzw. afery taśmowej.

Z badania wynika też, że 38 proc. ankietowanych deklaruje się jako przeciwnicy rządu. 32 proc. respondentów ma do rządu obojętny stosunek. Z kolei 59 proc. źle ocenia politykę prowadzoną przez rząd (wzrost o 3 punkty procentowe). Dobrze o polityce rządu mówi 26 proc. ankietowanych (spadek o 7 punktów procentowych).

W lipcu spadły też notowania szefa rządu. Zadowolenie z tego, że Donald Tusk jest premierem wyraziło 29 procent ankietowanych, w porównaniu z 34 procentami w poprzednim miesiącu. Złe zdanie o aktualnym szefie Rady Ministrów ma ponad połowa respondentów (55 procent), co jest wzrostem o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 3 a 9 lipca 2014 roku na liczącej 943 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.