Wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne jedynie dla nieco ponad dwóch piątych badanych Polaków. Ponad połowa respondentów przypisuje im natomiast niewielkie lub znikome znaczenie - wynika z najnowszego raportu CBOS. Dla porównania, niemal trzy piąte ankietowanych przykłada dużą wagę do wyborów krajowych. Dla blisko dwóch trzecich ważne są natomiast wybory prezydenckie.

Z badania CBOS wynika, że wraz z kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego ich ranga w oczach Polaków maleje. Z kolei głosujący są bardziej pewni swych wyborów politycznych, coraz wcześniej wiedzą, na kogo będą głosować.

Badani uważają, że wybory do PE są ważne w wymiarze wizerunkowym. Ponad 70 procent z nich jest zdania, że od tego, kto zasiada w PE zależy postrzeganie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jakość i kompetencje parlamentarzystów są także istotne dla właściwego reprezentowania i bronienia polskich interesów na forum UE - tak uważa 63 procent badanych.

Ponad połowa uczestników wyborów do PE niezmiennie twierdzi, że podejmując decyzje wyborcze kieruje się bardziej oceną samego kandydata niż jego przynależnością partyjną. Indywidualna ocena kandydata, jego dorobku, doświadczenia, tego co sobą reprezentuje, miała szczególne znaczenie dla wyborców PSL i PO. Z kolei największą skłonność do zawierzania rekomendacjom partyjnym mieli wyborcy PiS, koalicji SLD-UP oraz Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego.

Badanie CBOS zostało przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5-11 czerwca 2014 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.