Funkcjonariusze ABW nie zostaną ukarani za akcję w redakcji tygodnika "Wprost" - dowiedziała się nieoficjalnie IAR.

Wewnętrzne postępowanie wobec agentów uczestniczących w akcji przeprowadzonej 18 czerwca w redakcji Tygodnika "Wprost" dowiodło, że działali oni zgodnie z procedurami. Chodzi o wejście do redakcji Wprost prokuratorów i funkcjonariuszy ABW w celu przejęcia nagrań z podsłuchów polityków.

Redaktor naczelny "Wprost" Sylwester Latkowski po zakończeniu akcji skarżył się, że funkcjonariusze próbowali mu siłą odebrać laptop.