Na początku czerwca poprawiły się nastroje społeczne. Wskazują na to wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, przeprowadzonego jednak jeszcze przed wybuchem tak zwanej afery taśmowej.

35 procent ankietowanych wyraziło zadowolenie ze zmian zachodzących w Polsce. To najlepszy wynik od trzech lat. 49 procent respondentów uznało jednak, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Poprawiła się też ocena sytuacji politycznej. 12 procent uczestników sondażu - o dwa punkty procentowe więcej niż w maju - ocenia ją pozytywnie. 42 procent ankietowanych - o cztery punkty procentowe więcej, niż w maju - uznało, że sytuacja polityczna nie jest ani dobra, ani zła, a 40 procent respondentów oceniło ją negatywnie. Odsetek ocen negatywnych spadł w porównaniu z majem o 5 punktów procentowych.

Poprawiły się też opinie o sytuacji gospodarczej. Pozytywnie oceniło ją 26 procent uczestników sondażu, o trzy punkty procentowe więcej, niż w maju. 38 procent uznało, że sytuacja gospodarcza nie jest ani dobra, ani zła, a 32 procent oceniło ją negatywnie. 47 procent ankietowanych uznało, że żyje im się dobrze, 44 procent, że ani dobrze, ani źle, a 9 procent, że źle. Sondaż przeprowadzono w dniach 5-11 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1044 osoby.