Na początku czerwca poparcie dla rządu wzrosło o dwa punkty procentowe (do 28 procent) w stosunku do maja - podaje CBOS. Ośrodek zaznacza jednak, że badania przeprowadzono przed ujawnieniem przez "Wprost" nagrań rozmów polityków PO

Z sondażu wynika również, że nie zmienił się odsetek przeciwników ekipy rządzącej i wciąż wynosi on 36 procent. Obojętność wobec rządu, tak samo jak w maju, deklaruje 33 procent badanych.

CBOS podaje także, że efekty pracy rządu są ocenianie lepiej, niż miesiąc temu. Obecnie pozytywnie ocenia je 33 procent ankietowanych (oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych), a negatywnie - 56 procent (spadek o 3 punkty procentowe). Okazuje się również, że zwiększył się odsetek respondentów uważających, że gabinet Donalda Tuska stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej w kraju (wzrost o 4 punkty procentowe, do 30 procent). Jednocześnie zmniejszyła się liczba tych, którzy są przeciwnego zdania (z 61 procent do 57 procent).

Zwiększył się również odsetek respondentów zadowolonych z tego, że rządem kieruje Donald Tusk (do 34 procent, o 5 punktów procentowych), przy jednoczesnym zmniejszeniu się odsetka tych, którzy są z tego niezadowoleni (do 52 procent, o 4 punkty procentowe).

Reklama

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 czerwca 2014 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.