W Polsce pokutuje wiele nieprawdziwych opinii o szpitalach prywatnych - uważa Andrzej Mądrala, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Jak powiedział gość radiowej Jedynki, nie jest tak, że placówki prywatne wykonują tylko te zabiegi, które im się opłacają.

Zdaniem Andrzeja Mądrali, mają one jednak większe trudności z dostępem do pieniędzy niż szpitale publiczne. Gość radiowej Jedynki powiedział, że placówki prywatne stanowią konkurencję dla państwowych i to powoduje korzystne zmiany w publicznej służbie zdrowia.

Gość radiowej Jedynki nie przypuszcza, by w przyszłości placówki prywatne zdominowały służbę zdrowia w Polsce.

W rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku "Dziennik Gazeta Prawna" zlecił firmie PBS przeprowadzenie sondażu, który miał odpowiedzieć na pytanie: jakie problemy społeczne powinny zostać rozwiązane w ciągu kolejnych 25 lat. 44 procent ankietowanych uznało, że powinno to być działanie służby zdrowia.