Marzena Wróbel nie chce wstąpić do koła poselskiego Solidarnej Polski. To trzeci poseł, który po porażce SP w wyborach do Parlamentu Europejskiego opuszcza Zbigniewa Ziobrę - informują "Wiadomości" TVP.

Po odejściu Ludwika Dorna i Tomasza Górskiego Solidarna Polska przestała był klubem poselskim.

Klub poselski mus liczyć co najmniej 15 członków. Parlamentarzyści podczas dyskusji mogą zabierać głos w imieniu własnym lub swoich klubów, wówczas czas wystąpienia jest zliczany dla całego klubu. Klub ma też możliwość delegowania swoich członków do komisji. Poza tym otrzymuje pieniądze na zatrudnienie prawnika w biurze i wo do służbowego samochodu. Koło poselskie nie posiada w zasadzie żadnych uprawnień.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Solidarna Polska uzyskała tylko 3,98 proc. głosów i tym samym nie przekroczyła progu wyborczego. Politycy SP apelują do PiS o jednoczenie prawicy