Rosyjscy komuniści chcą, aby Moskwa interweniowała w sprawie wydarzeń na Ukrainie. Opublikowali oni również odezwę do światowej opinii publicznej, w której apelują o wspólne potępienie odradzającego się, ich zdaniem, ukraińskiego faszyzmu.

Lider Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Giennadij Ziuganow wielokrotnie podkreślał, że rosyjskie siły pokojowe powinny wkroczyć do południowo-wschodnich regionów Ukrainy. W ten sposób Rosja ochroniłaby ludność cywilną przed przemocą ze strony nacjonalistów.

Rosyjscy komuniści chcą, aby zwołane zostało jak najszybciej posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji, w trakcie którego zostaną przedyskutowane warianty reakcji Moskwy na ukraińskie wydarzenia. Jednocześnie Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej opublikowała odezwę, w której zwraca uwagę na odradzający się, na Ukrainie faszyzm. Apeluje również o wywarcie nacisków na państwa NATO, aby nie organizowały na Ukrainie żadnych manewrów wojskowych.