Prawie 22 tys. osób, pracowników i akcjonariuszy sektora energetycznego, które wstąpiło na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa, wkrótce może odzyskać należne im pieniądze. Zarówno Prokurator Generalny, jak i komisja sejmowa wydały korzystne stanowisko w związku zarzutami stawianymi przez Wspólną Reprezentację.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny również wyda pozytywną opinię żaden sąd nie odmówi wypłaty odszkodowań. Wkrótce poseł Ryszard Kalisz będzie prezentować opinię na ten temat przed najwyższym organem sądowniczym w Polsce. W związku z tym, ludzie z całego kraju przyłączają się do akcji Wyślij list do posła Ryszarda Kalisza.

Wyślij list do posła Ryszarda Kalisza” to inicjatywa poszkodowanych akcjonariuszy, którzy w latach 2009-2010 zamieniali ze Skarbem Państwa swoje akcje spółek konsolidowanych, na papiery wartościowe dużych skonsolidowanych grup energetycznych. Okazało się po jakimś czasie, że mogli stracić na tej wymianie.

Inspiracją do zainicjowania masowej wysyłki listów było wystąpienie posła Ryszarda Kalisza w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Ustawodawczej, dotyczącej zbadania konstytucyjności ustawy konsolidacyjnej. Podczas posiedzenia Komisji, poseł Kalisz wskazywał błędy jakie zaszły podczas zamiany akcji i ostro ocenił działalność w tej sprawie obecnego ministra skarbu, proponując nawet postawienie go przed Trybunałem Stanu. Kolejnym bodźcem była perspektywa prezentowania przez posła Kalisza stanowiska sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie konstytucyjności ustawy konsolidacyjnej. To zmobilizowało poszkodowanych do wysyłania listów do posła z prośbą o interwencję i skuteczne wyjaśnienie sprawy przed Trybunałem.

Reklama

- Według naszych szacunków do posła Kalisza powinno trafić kilka tysięcy listów z całej Polski. Mam sygnały, że Związki Zawodowe popierają tę inicjatywę. Ktoś musi powiedzieć politykom co się dzieje w naszej sprawie – mówi Artur Wnuk, ze Wspólnej Reprezentacji. - My, jako Wspólna Reprezentacja będziemy promować tą akcję w we wszystkich regionach, w których mieszkają poszkodowane przez Skarb Państwa osoby – dodaje Wnuk.

Według szacunków Wspólnej Reprezentacji ponad 60 tys. osób osób z kopalń i elektrowni z całej Polski może liczyć na odszkodowanie. Blisko 22 tys. z nich już przystąpiła do Wspólnej Reprezentacji. Łączna kwota wszystkich roszczeń, szacunkowo może wynieść ponad 1,3 mld zł, a obecnie pozwy przeciwko Skarbowi Państwa, złożone przez Wspólną Reprezentację, opiewają na kwotę blisko 0,5 mld zł.