O 28 proc. wzrosła liczba wniosków o azyl w państwach uprzemysłowionych. Niemal pół miliona wniosków trafia do państw Europy. Czeczeni najczęściej proszą o azyl w Niemczech i Polsce.

Najwięcej na świecie wniosków o azyl przyjęły w zeszłym roku Niemcy, USA, Francja i Szwecja. Wnioski o azyl najczęściej pochodziły od mieszkańców Syrii, Rosji i Afganistanu – informuje najnowszy raport ONZ. Wnioski o azyl w Polsce złożyło w zeszłym roku niemal 14 tys. osób, o 50 proc. więcej niż w roku 2012. Raport zliczył łącznie 612,7 tys. wniosków, najwięcej od 2001 roku. Schronienia najczęściej szukają mieszkańcy Syrii, Rosji, Afganistanu, Erytrei, Somalii, Iraku i Pakistanu.

Coroczny raport o trendach azylowych przygotowuje Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Najnowszy raport biorący pod lupę wnioski o azyl w 44 rozwiniętych krajach, został opublikowany 21 marca. Z raportu wynika, że niezmiennie największymi źródłami wniosków o azyl są miejsca nadal toczących się działań zbrojnych. Na czele państw, z których pochodzi największa liczba wniosków o azyl (56,4 tys.), stoi Syria, gdzie od 2011 roku trwa wojna domowa pomiędzy siłami prezydenta Baszszara Al-Asada a siłami opozycji.

Numer dwa na liście państw, skąd pochodzą wnioski o azyl – Rosja – zanotowała niemal dwukrotny wzrost uciekinierów politycznych, co komentowane jest jako konsekwencja sytuacji w Czeczenii. Wnioski o azyl z terenu Rosji najczęściej były kierowane do władz Polski i Niemiec. W sumie z terenu Rosji pochodziło ok. 40 tys. wniosków.

W porównaniu do ubiegłorocznego raportu zmalała liczba wniosków azylowych Afgańczyków, w których ojczyźnie powoli dogasa zbrojna misja USA i jej sojuszników zapoczątkowana 13 lat temu po atakach na nowojorskie wieże Word Trade Center.Wnioski o azyl w znakomitej większości trafiają do Europy – w zeszłym roku było ich niemal pół miliona. O azyl w USA wnioskowało w tym samym czasie 88 tys. osób. W Europie najwięcej wniosków przyjęły Niemcy (109,6 tys.), Francja (60,1 tys.) i Szwecja (54,3 tys.).

Wniosek o azyl nie gwarantuje uzyskania statusu uchodźcy. Najczęściej taki status otrzymują osoby z terenu Syrii, Erytrei, Iraku, Somalii i Afganistanu (62 - 95 proc.). Znacznie mniejszy odsetek (5 - 28 proc.) otrzymuje azyl, jeśli pochodzi z terenu Rosji, Serbii oraz Kosowa.