Obecne oceny sytuacji politycznej są najlepsze od niemal dwóch lat - wynika z badania CBOS. W komunikacie Centrum Badania Opinii Społecznej napisano, że wpływ na to miała ponadpartyjna zgoda w sprawie Ukrainy.

W ciągu miesiąca odsetek osób źle patrzących na scenę polityczną spadł o 7 punktów procentowych i wynosi 44 procent. Zadowolonych z sytuacji politycznej jest 11 procent badanych, to o dwa punkty procentowe więcej niż przed miesiącem. Za przeciętną, sytuację uznało 40 procent badanych, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych.

W stosunku do lutego nieznacznie pogorszyły się oceny prognoz warunków w zakładach pracy. O 4 punkty zwiększył się odsetek zatrudnionych obawiających się w najbliższym roku zmian na gorsze. Takich respondentów jest 13 procent. Jednocześnie o 2 punkty zmalał odsetek tych, którzy są zdania, że sytuacja w ich zakładach pracy się poprawi. Obecnie jest ich 17 procent. Wciąż jednak najwięcej osób uważa, że nic w tym zakresie się nie zmieni - to 65 procent.

Z kolei wyraźnie mniej optymistyczne niż w dwóch poprzednich miesiącach okazały się prognozy sytuacji gospodarczej na najbliższy rok. Od lutego grupa badanych uważających, że stan polskiej gospodarki się poprawi zmalała z 20 do 15 procent. Z kolei o 3 punkty - do 22 - wzrósł odsetek tych, którzy obawiają się pogorszenia. 56 procent respondentów nie spodziewa się jednak żadnych zmian w tej kwestii. Oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach od 6 do 12 marca, na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.