Sprawdziliśmy, w których ministerstwach toczy się najwięcej spraw urzędników przeciw pracodawcy. Pod względem ilości liderem jest MSZ. Jeśli jednak uwzględnić liczbę urzędników i porównać ją do liczby wniesionych spraw, na czoło wysuwa się resort skarbu.
Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez DGP, najspokojniejszym miejscem pracy jest Ministerstwo Kultury. Tu w ciągu ostatnich 6 lat nikt z pracowników nie poskarżył się do sądu na złe traktowanie.
Przeanalizowaliśmy 18 resortów. Liczby spraw nie podało tylko Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przyznało jedynie, że wszystkie toczone sprawy dotyczą ocen okresowych i rozwiązania umów o pracę na podstawie ustawy o służbie cywilnej. Bezprawne zwolnienia, zaniżenie oceny urzędniczej czy szykanowanie – na to najczęściej skarżą się urzędnicy szczebla centralnego.