Zbyt słabo reprezentują bezrobotnych, dobrze wyrażają tylko interesy pracowników dużych zakładów. Polacy krytycznie o związkach zawodowych - taki wniosek wynika z sondażu CBOS w tej sprawie.

55 procent badanych twierdzi, że związki są mało efektywne w obronie interesów pracowniczych. Co trzeci ankietowany sądzi, że działalność central związkowych nie służy interesom kraju. W tym przypadku więcej jest jednak ocen korzystnych - 41 procent badanych widzi korzyści działalności związków dla kraju.

Tylko co siódmy Polak jest przekonany, że związki bronią interesów wszystkich pracowników. Dwie trzecie ankietowanych sądzi, że bronią tylko przywilejów niektórych grup zawodowych.

Reklama

Równocześnie ponad połowa badanych - 57 procent - uważa, że związki powinny mieć większy wpływ na decyzje polityczne w Polsce. Tylko co ósmy badany uważa, że ten wpływ jest zbyt duży. Sondaż CBOS przeprowadzono między 5. a 12. września na reprezentatywnej próbie 911 dorosłych Polaków.