Minister obrony narodowej skierował wniosek do premiera o powołanie na stanowisko szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podpułkownika Piotra Pytla, obecnie pełniącego obowiązki szefa SKW. Poprzedni szef tej służby odszedł po konflikcie z byłym już wiceszefem MON Waldemarem Skrzypczakiem.

Zgodnie z ustawą wniosek o powołanie ppłk Pytla zostanie poddany opinii Kolegium ds. Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz prezydenta.

Piotr Pytel jest absolwentem psychologii, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił służbę w Urzędzie Ochrony Państwa a później w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od lipca 2008 r. w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.