Sejm uczcił pamięć Tadeusza Mazowieckiego. Posłowie przyjęli przez aklamację specjalną uchwałę w tej sprawie.

Treść uchwały odczytała Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

"Tadeusz Mazowiecki, współtwórca najnowszej historii Polski, przez całe życie służył społeczeństwu, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej i najwyższymi standardami działalności politycznej. Jego myśl wywarła trwały wpływ na sposób pojmowania spraw publicznych i wymogi dotyczące przestrzegania prawa w Polsce.Stał się symbolem odpowiedzialności klasy politycznej i powszechnie cenionym autorytetem społecznym." - brzmi treść uchwały.

Dziś prezydium Sejmu podjęło także decyzję o tym, by jedną z sal sejmowych nazwać imieniem Tadeusza Mazowieckiego.