Twój Ruch powołuje zespół parlamentarny ds. skutków działalności komisji weryfikacyjnej, której przewodniczył Antoni Macierewicz. W 2006 rozwiązane zostały Wojskowe Służby Informacyjne. W ich miejsce powołano Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

W wyniku likwidacji WSI powstała komisja weryfikacyjna, a później tak zwany raport Macierewicza o działalności żołnierzy pracowników WSI. Został on odtajniony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Przewodniczącym zespołu ma być wiceszef Twojego Ruchu Artur Dębski. Polityk tłumaczy, że prace zespołu będą skupiać się głównie na procesie weryfikacji żołnierzy i pracowników WSI. Artur Dębski zaznacza, że władze demokratycznego państwa, którego reprezentantem była komisja weryfikacyjna, nie tylko zakpiły sobie z żołnierzy i pracowników wojska, a potraktowały ich gorzej niż pospolitych przestępców publikując ich dane.

Artur Dębski przypomina, że do dziś Prokuratura Apelacyjna w Warszawie nie zakończyła śledztwa w sprawie w działalności posła Antoniego Macierewicza, rozpoczętego w 2007 roku. Jak mówi polityk Twojego Ruchu, Prokuratura Generalna nie potrafi napisać profesjonalnego wniosku do Marszałek Sejmu o uchylenie Antoniemu Macierewiczowi immunitetu poselskiego.

Na razie chęć uczestniczenia w pracach zespołu zadeklarowało 16 osób z Twojego Ruchu. Artur Dębski zaznaczył, że wstępną deklarację złożyło także kilku posłów PO i PSL.
Prace zespołu mają być jawne, jednak posiedzenia będą odbywały się bez udziału mediów.