Władimir Putin ostrzegł dziś przed próbami wykorzystywania religii do celów politycznych. Prezydent Rosji zwracając się do duchownych muzułmańskich apelował, aby przeciwstawili się ekstremistom, którzy pod hasłami islamu dokonują zamachów terrorystycznych.

Putin zwrócił uwagę islamskiego duchowieństwa na radykalizację nastrojów w niektórych środowiskach. Podkreślił, że na terytorium Rosji przenikają muzułmanie, którzy podżegają do waśni na tle etnicznym, wzywają do separatyzmu i osłabiają jedność państwa. Zauważył też, że większość zamachów terrorystycznych w Rosji dokonywana jest przez ludzi, którzy uważają siebie za wyznawców islamu. „Tak jak terrorystka-samobójczyni z Wołgogradu, która wysadziła się w powietrze zabijając 6 niewinnych osób” - dodał prezydent Rosji.

Doskonale znamy - powiedział - tych przestępców i terrorystów, z których rąk zginęło wiele osób w naszym kraju. Po wczorajszym zamachu również są ofiary - uczcijmy ich pamięć minutą ciszy” - dodał Władimir Putin. Rosyjski prezydent poprosił duchownych, aby pomagali chronić imigrantów z islamskich krajów przed wpływami radykalnych ugrupowań.