Premier Donald Tusk, na wniosek MON, chce odwołać generała Janusza Noska. Obecnie pełni on funkcję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Według procedur, Prezes Rady Ministrów sprawę konsultuje jeszcze z Komisją do Spraw Służb Specjalnych i Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej odmówiło komentarza w tej sprawie.