Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła kolejne ustawy związane z integracją europejską. Władze mają nadzieję na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Brukselą w listopadzie. Parlament przyjął zmiany do kodeksu celnego, który ustanawia wysokość ceł i zbliża je do obowiązujących w Unii Europejskiej.

Pozwoli to na obniżenie cen towarów z Ukrainy na zachodnim rynku i europejskich na ukraińskim rynku. Rada Najwyższa przyjęła także w drugim czytaniu ustawę o egzekucji postanowień sądowych. Dotąd wiele z nich nie jest wykonywanych. Tylko dług państwa wobec własnych obywateli, na podstawie decyzji sądów, wynosi co najmniej 30 miliardów hrywien, czyli 13 miliardów złotych.

Na początku września Rada Najwyższa wprowadziła zmiany do kodeksu karnego, łagodząc warunki odbywania kary pozbawienia wolności. Skierowano także do Trybunału Konstytucyjnego prezydencki projekt zmian w ustawie zasadniczej dotyczący niezależności sędziów. Ogłoszono także wybory w 5 okręgach, gdzie w zeszłym roku nie udało się ustalić wyniku z powodu licznych naruszeń.

Oprócz zmian prawnych, aby umowa stowarzyszeniowa z Brukselą została podpisana w listopadzie, władze muszą rozwiązać także sprawę Julii Tymoszenko. Nie wykluczone, że wyjedzie ona na leczenie do Niemiec.