Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poprosiła Japonię by precyzyjnie poinformowała , co wydarzyło się w Fukushimie i aby nie podawała niezrozumiałych wyjaśnień.

Podejrzenia agencji wzbudził fakt, że japońskie władze podniosły do poziomu 3. w międzynarodowej skali INES, klasyfikację niedawnego wycieku 300 ton radioaktywnej wody w elektrowni atomowej Fukushima. Poziom 3. oznacza "poważny incydent" według mierzącej od 0 do siedmiu stopni Międzynarodowej Skali Wydarzeń Nuklearnych i Radiologicznych. Agencja zwróciła uwagę , że wcześniejsze incydenty w Fukushimie, już po katastrofalnym wycieku na skutek tsunami, nie były oznaczone. Dlatego, zdaniem agencji, japońskie władze powinny wytłumaczyć skąd decyzja o podniesieniu stopnia zagrożenia.

W Fukushimie w setkach zbiorników przechowywane są tysiące ton skażonej wody. Czysta woda jest bowiem używana do chłodzenia uszkodzonych reaktorów; potem, gdy ulega ona napromieniowaniu, pompuje się ją do zbiorników. Firma TEPCO nie ustaliła, w jaki sposób doszło do wycieku.