Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie niedopełniania obowiązków organów podatkowych w stosunku do spółek Amber Gold oraz Amber Gold Invest w Gdańsku. Postępowanie umorzono, choć śledczy zauważyli, że urzędnicy popełnili błędy.

Prokuratura zamieściła oświadczenie na swojej tronie internetowej:

Kontrole te [przeprowadzone przez służby Ministerstwa Finansów kontroli w I i III Urzędzie Skarbowym w Gdańsku - przyp. red.], dotyczące prawidłowości postępowania organów podatkowych wykazały szereg nieprawidłowości.

Wyniki tych kontroli swoim dochodzeniu potwierdził także Pomorski Urząd Skarbowy.

W działaniu urzędników brak jest znamienia działania na szkodę interesu prywatnego i interesu publicznego. Nie potwierdzono, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy zaniedbaniami organów podatkowych wobec spółki, a działaniami samej spółki, skutkującymi utratą przez szereg osób środków ulokowanych w spółce.

Zdaniem prokuratury stwierdzone uchybienia miały charakter formalno-techniczny: "Najistotniejszą nieprawidłowością występującą po stronie obydwu organów podatkowych była zwłoka w otwarciu obowiązków podatkowych. Przy czym takie opóźnienie nie zwalniało podatnika od ciążącego na nim obowiązku rozliczania się z fiskusem. Konsekwencją opóźnienia otwarcia nie jest pozbawienie Skarbu Państwa należność podatkowych. Stąd też brak jest podstaw do przyjęcia działania na szkodę interesu publicznego".

Śledczy nie dopatrzyli się w błędach urzędników znamion "umyślnego" działania, a były one wynikiem "ponadnormatywnego obciążenia pracą i jej wykonywaniem w zastępstwie innych, nieobecnych osób. Były również wynikiem chaosu organizacyjnego".

Zdaniem śledczych błędy wynikały także z nieudolności systemu, który nie był przystosowany do sygnalizowania nieprawidłowości w różnych dziedzinach, m.in dlatego, że urzędy skarbowe stosują różne praktyki w zakresie terminu otwarcia obowiązków podatkowych, kontroli wpłacanych zaliczek lub monitorowania płatnika, który nie składa deklaracji lub zeznań podatkowych.

Elementy te mogą wskazywać na nieumyślność działania urzędników. Zebrany materiał dowodowy (...) nie dał podstaw do przyjęcia, że działanie organów podatkowych doprowadziło do wystąpienia jakiekolwiek szkody. Stwierdzone uchybienia mogą jedynie skutkować odpowiedzialnością służbową, dyscyplinarną.