Minister rolnictwa Stanisław Kalemba odpiera zarzuty o antysemityzm.

Szef resortu skomentował awanturę wokół odrzucenia przez Sejm projektu ustawy o uboju rytualnym. Izraelski MSZ określił tę decyzję jako absolutnie nie do przyjęcia. Uznał, że zaszkodzi wysiłkom na rzecz odbudowy żydowskiej wspólnoty w kraju, w którym została ona prawie unicestwiona w czasie Holokaustu.

Minister rolnictwa uważa też, że po odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy dopuszczającej ubój rytualny, gminy wyznaniowe mogą wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą w tej sprawie. Zdaniem Stanisława Kalemby ze względu na zachowanie tradycji, obyczajów i kultury należało ustawę uchwalić i dopuścić ubój pod te obrzędy. Jej odrzucenie - jak mówił - rodzi wątpliwości konstytucyjne.