Bezpieczeństwo energetyczne, wzrost zatrudnienia, Partnerstwo Wschodnie oraz wzmocnienie zewnętrznych granic Unii - to priorytety litewskiej prezydencji w Unii. Przedstawiła je w Parlamencie Europejskim prezydent Litwy Dalia Grybauskaite.

,,Prezydencja litewska zwróci szczególną uwagę na stymulowanie wzrostu gospodarczego i kreowanie nowych miejsc pracy - powiedziała Dalia Grybauskaite. Prezydent wiele miejsca poświeciła bezpieczeństwu energetycznemu. Litwa chce jak najszybciej doprowadzić do stworzenia pełnego wspólnego rynku energii oraz zlikwidować energetyczne „czarne dziury” na mapie Europy.

Wśród priorytetów wymieniła także utrzymywanie dobrych stosunków z sąsiadami. Prezydent Grybauskaite ma nadzieję, że Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 28 listopada w Winie, przyniesie konkretne efekty i zbliżenie z państwami tego regionu.

Jak powiedział Polskiemu Radiu poseł Rafał Trzaskowski, Polska będzie silnie wspierać litewską prezydencję, co uzgodniły obie strony. Liczymy także - dodał poseł - że Litwa będzie popierać działania znierzające do wydobyciu gazu łupkowego, podobnie bowiem jak Polska jest wielkim zwolennikiem pozyskiwania tego typu energii.