Prezydent Rosji podpisał ustawę o zakazie propagandy homoseksualizmu. Władimir Putin od początku był zwolennikiem nowych przepisów. Według niego, ustawa ma przede wszystkim chronić osoby nieletnie.

Projekt ustawy przeszedł już wszystkie szczeble ścieżki legislacyjnej. Został przyjęty zarówno przez Dumę Państwową, jak i Radę Federacji.

Ustawa zakłada kary za rozpowszechnianie treści homoseksualnych, które mogą zaszkodzić rozwojowi dziecka. Jak tłumaczą deputowani Jednej Rosji, w ich państwie preferowany jest tradycyjny model rodziny, a propaganda homoseksualna jest sprzeczna z tymi wzorcami. Ci, którzy naruszą ustawę, będą karani grzywną.

Przeciwko nowym przepisom protestują mniejszości seksualne oraz obrońcy praw człowieka. O niewprowadzanie tego typu zapisów prawnych apelowali do władz Rosji również przedstawiciele Unii Europejskiej i Rady Europy.