Ubóstwem w Polsce najbardziej zagrożone są osoby bezrobotne, rodziny wielodzietne. Grupą silnie zagrożoną biedą są także dzieci i młodzież.

Z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że choć 2012 rok w porównaniu z 2011-tym nie przyniósł radykalnych zmian w ogólnej sytuacji materialnej Polaków, to zauważono pewne zmiany w przypadku niektórych grup ludności.

W ubiegłym roku wzrósł odsetek ubogich wśród rodzin mających co najmniej czworo dzieci, wśród rodzin niepełnych, a także gospodarstw domowych z dziećmi niepełnosprawnymi, ale zaobserwowano spadek zagrożenia ubóstwem wśród rolników. W tym przypadku trzeba pamiętać jednak o dużych wahaniach dochodów tej grupy w poszczególnych latach - dodają autorzy raportu.

Zaznaczają, że jeśli na ubóstwo najczęściej narażeni są mieszkańcy północnych i wschodnich regionów Polski, a w szczególności województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Podobnie, jak w latach poprzednich zjawiskiem tym najczęściej dotknięci są mieszkańcy wsi, a najrzadziej mieszkańcy miast. Na zagrożenie ubóstwem wpływa wykształcenie. Wyższe prawie całkowicie odsuwa to ryzyko.