Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprosiło Państwową Komisję Wyborczą o wyjaśnienia w sprawie wyjazdu do Moskwy - powiedział Polskiemu Radiu wysoki rangą urzędnik MSZ. Według niego, resort nie był wcześniej informowany o wyjeździe przedstawicieli PKW do Rosji.

"Możemy różnić się w ocenie, jak należy organizować wybory, choć kontakty między różnymi instytucjami z Polski i z Rosji są potrzebne" - usłyszał reporter Polskiego Radia.

W ubiegłym tygodniu polscy i rosyjscy eksperci rozmawiali w Moskwie o organizacji wyborów. Było to drugie spotkanie przedstawicieli polskiej Państwowej Komisji Wyborczej z członkami rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej. Pierwsze odbyło się rok temu z inicjatywy Warszawy.

W trakcie spotkania eksperci z Polski i Rosji rozmawiali o nowoczesnych systemach rejestracji i liczenia głosów oraz aspektach prawnych ordynacji wyborczych. Rosjanie opowiedzieli o kamerach internetowych, zainstalowanych w każdym punkcie wyborczym i elektronicznym systemie głosowania. Natomiast polscy eksperci poruszyli między innymi kwestie związane z uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi przeliczania głosów oraz organizacją wyborów poza granicami kraju.

Rosja od lat należy do grupy państw, w których kolejne wybory budzą wątpliwości międzynarodowych obserwatorów. Zarzuty nieuczciwości dotyczą przede wszystkim prowadzenia kampanii wyborczych oraz fałszowania procesu głosowania i liczenia głosów. Po ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich Rada Europy i OBWE dały Rosji kilka rekomendacji związanych ze zmianami prawa wyborczego. Jednocześnie przedstawiciele obu organizacji podkreślili bardzo dobre przygotowanie techniczne procesu głosowania.