Polscy i rosyjscy eksperci rozmawiali w Moskwie o organizacji wyborów. To drugie spotkanie przedstawicieli polskiej Państwowej Komisji Wyborczej z członkami rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej. Pierwsze odbyło się rok temu z inicjatywy Warszawy.

W trakcie spotkania eksperci z Polski i Rosji rozmawiali o nowoczesnych systemach rejestracji i liczenia głosów oraz aspektach prawnych ordynacji wyborczych. Rosjanie opowiedzieli o kamerach internetowych, zainstalowanych w każdym punkcie wyborczym i elektronicznym systemie głosowania.

Natomiast polscy eksperci poruszyli między innymi kwestie związane z uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi przeliczania głosów oraz organizacją wyborów poza granicami kraju.

Rosja od lat należy do grupy państw, w których kolejne wybory budzą wątpliwości międzynarodowych obserwatorów. Zarzuty nieuczciwości dotyczą przede wszystkim prowadzenia kampanii wyborczych oraz fałszowania procesu głosowania i liczenia głosów. Po ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich Rada Europy i OBWE dały Rosji kilka rekomendacji związanych ze zmianami prawa wyborczego. Jednocześnie przedstawiciele obu organizacji podkreślili bardzo dobre przygotowanie techniczne procesu głosowania.