Adwokat udzielił prasie wywiadu, w którym oceniał między innymi, że "główni odpowiedzialni za katastrofę (w Smoleńsku) zginęli na pokładzie tupolewa".
Rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej Mecenas Ewa Krasowska powiedziała IAR, że skierowała już pismo w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Rogalskiego.

Zarzuty dotyczą jego publicznego wystąpienia. Zawsze najważniejszy jest interes klienta, a adwokat powinien unikać niemerytorycznych ocen - zaznacza mecenas.

Ewa Krasowska dodaje, że w sprawie Rogalskiego nie ma znaczenia, czego dotyczyła sprawa, którą się zajmował. Adwokat w swoich wypowiedziach w związku z jakąkolwiek sprawą nie powinien promować swojej osoby czy mówić o swoich osobistych poglądach.

Reklama

Mecenas Krasowska dodała, że karami dyscyplinarnymi, którymi dysponuje adwokacki sąd dyscyplinarny, są upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie w czynnościach, a ostatecznie wydalenie z adwokatury.

Sam Rogalski sprawy nie komentuje. W rozmowie z IAR podkreśla, że nie otrzymał jeszcze potwierdzenia o pojawieniu się zarzutów wobec niego. Rogalski dodaje, że nie naruszył tajemnicy śledztwa ani tajemnicy zawodowej.