Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia opublikowało na stronie internetowej nazwiska osób, które znajdowały się na tak zwanej białoruskiej liście katyńskiej. Organizacja twierdzi, że z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, zidentyfikowano 98 nazwisk. Spis można znaleźć na stronie internetowej.
Reklama

Lista powstała w wyniku porównania listy polskich obywateli zaginionych w 1939 i 1940 roku na obszarze północno-wschodnich województw II Rzeczpospolitej z wykazem osób figurujących na liście konwojowej wojsk NKWD, przewożonych do więzienia w Mińsku.

Pierwsza lista została sporządzona na podstawie ekspertyzy Ośrodka Karta, a następnie została zweryfikowana i uzupełniona przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Z kolei druga lista zawiera nazwiska osób figurujące na liście konwojowej 15 Brygady Wojsk NKWD, przechowywanej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym. Osoby te były przewiezione z niewielkimi wyjątkami do Mińska w okresie od marca do lipca 1940 roku. W tym samym czasie wojska NKWD wykonywały decyzję władz radzieckich z 5 marca 1940 roku o wymordowaniu polskich obywateli znajdujących się w obozach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w więzieniach tzw. Zachodniej Ukrainy i tzw. Zachodniej Białorusi.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia podkreśla, że brak jakichkolwiek informacji o dalszych losach osób znajdujących się na opublikowanej dziś liście potwierdza tezę o ich wymordowaniu. Liczba ta może się zwiększyć w trakcie dalszych badań. W kilku przypadkach nazwiska osób na jednej liście nieco różnią się od tych z listy w języku rosyjskim lub widnieją w innym zapisie fonetycznym. Niektóre osoby opisane są jedynie z nazwiska, co znacznie utrudnia porównanie list.