Mirosław Sekuła - obecny wiceminister finansów, a w przeszłości szef Najwyższej Izby Kontroli - jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na nowego marszałka woj. śląskiego. Ma zastąpić Adama Matusiewicza, który złożył rezygnację w związku z chaosem w Kolejach Śląskich.

Sekułę na marszałka województwa rekomendował w czwartek zarząd śląskiej PO. Poinformował o tym dziennikarzy szef śląskiej Platformy Tomasz Tomczykiewicz. Decyzja zapadła jednogłośnie. W skład 21-osobowego zarządu regionalnego PO wchodzą m.in. ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy z Platformy; także ustępujący marszałek.

Tomczykiewicz przypomniał, że Sekuła ma bogate doświadczenie samorządowe i parlamentarne. Był posłem, samorządowcem w Zabrzu, wiceprezydentem tego miasta i radnym sejmiku woj. śląskiego. "Jest osobą cieszącą się dużym autorytetem w śląskiej Platformie. Znany jest z ciężkiej pracy, z trafnych decyzji. To zadecydowało, że ta rekomendacja została przyjęta jednogłośnie" - zaznaczył.

Tomczykiewicz nie potwierdził pojawiających się wcześniej informacji, że zmianom personalnym w samorządzie wojewódzkim może towarzyszyć zmiana układu koalicyjnego w sejmiku, w którym razem z PO rządzą Ruch Autonomii Śląska i PSL.

Na możliwość zmiany koalicjanta - z RAŚ na SLD - w nieoficjalnych rozmowach po dymisji Matusiewicza wskazywali przedstawiciele władz śląskiej PO. PO ma w sejmiku 22 mandaty, RAŚ 4, PSL 2. SLD ma 10 radnych, PiS 9 (jeden z tych mandatów jest obecnie wygaszony), a Solidarna Polska 1.

"My jesteśmy w swych decyzjach trwali, koalicji nie zmieniamy. Rekomendacja i zmiany dotyczą tylko stanowiska marszałka województwa. To, kto jest marszałkiem jest autonomiczną decyzją Platformy Obywatelskiej. Oczywiście poinformujemy naszych koalicjantów, kto tym marszałkiem zostanie"

Adam Matusiewicz podał się do dymisji w związku z chaosem na kolei po przejęciu całości przewozów w regionie przez samorządową spółkę Koleje Śląskie. Tydzień temu jego rezygnację przyjęli radni woj. śląskiego. Dotychczasowy marszałek będzie pełnił swe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu.

Dymisja marszałka oznacza odwołanie całego zarządu województwa. Przepisy pozwalają, by ustępujący zarząd pracował jeszcze przez maksymalnie trzy miesiące, jednak nowy zarząd ma zostać powołany w styczniu.

Choć najbliższa sesja sejmiku ma się odbyć 21 stycznia, niewykluczone, że zostanie zwołana sesja nadzwyczajna tak, aby przyspieszyć zmiany w zarządzie województwa - powiedział Tomczykiewicz. Wcześniej kandydaturę Sekuły ma zaakceptować rada regionalna PO, która ma się zebrać 2 stycznia.

Sekuła był posłem PO poprzedniej kadencji. W wyborach w 2011 r. nie startował. W latach 1997-2001 był posłem AWS, m.in. szefował komisji finansów publicznych. W 2001 r. został prezesem Najwyższej Izby Kontroli, sprawował tą funkcję przez 6-letnią kadencję.

W poprzedniej kadencji w Sejmie Sekuła był przewodniczącym tzw. hazardowej komisji śledczej. Komisja została powołana do zbadania przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces.

Sekuła urodził się w 1955 r. w Strzelcach Opolskich, jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Skończył studia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Chemii i Technologii Chemicznej. W latach 1994-1998 był wiceprezydentem Zabrza, w wyborach samorządowych w 2010 r. bez powodzenia startował w wyborach na prezydenta tego miasta.