W swoich notach biograficznych szef MSZ Radosław Sikorski podaje, że posiada dwa dyplomy ukończenia studiów na Oksfordzie: Bachelor of Arts i Master of Arts. Ten drugi jest rodzajem pamiątki, aby go otrzymać, wystarczy zapłacić dziesięć funtów – ustalił portal tvp.info.

Na większości brytyjskich uczelni Master of Arts jest stopniem przewyższającym Bachelor of Arts. W przełożeniu na polskie realia można je porównać do magistra i licencjata.

Uniwersytet Oksfordzki to jednak jedna z nielicznych brytyjskich uczelni, gdzie ta zasada nie obowiązuje. Stopnie wyższe niż Bachelor of Arts nazywają się tam Master of Philosphy, Master of Letters i Master of Science. Master of Arts jest dyplomem czysto pamiątkowym - pisze TVP Info.

– Otrzymanie dyplomu Master of Arts nie jest równoważne z ukończeniem studiów wyższego stopnia – mówi portalowi tvp.info rzeczniczka Uniwersytetu Oksfordzkiego Clare Woodcock. – Każdy posiadacz dyplomu Bachelor od Arts może wystąpić o Master of Arts w siedem lat po immatrykulacji. Za wydanie dyplomu uczelnia pobiera niewielką opłatę w wysokości 10 funtów. Master of Arts jest elementem dziedzictwa uczelni i nawiązuje do czasów, gdy studia trwały właśnie siedem lat – dodaje.

Radosław Sikorski o posiadaniu dyplomu Master od Arts informuje we wszystkich swoich notach biograficznych: w serwisie internetowym Kancelarii Premiera, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Sejmu. Pisze też o tym na swojej prywatnej stronie internetowej.

– Inni absolwenci Oksfordu też piszą o tym w swoich CV – tłumaczy rzecznik MSZ Piotr Paszkowski. – Proszę pamiętać, że Oksford to jedna z najlepszych uczelni na świecie, a już samo uzyskanie stopnia Bachelor of Arts umożliwia rozpoczęcie studiów doktoranckich – dodaje.