"Życzę nowemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, aby cała wiedza i umiejętności zdobyte w trudnej pracy państwowej były przydatne w sądzeniu spraw trudnych, bo tylko takie z zasady trafiają do Trybunału, gdzie trzeba ważyć wszystkie racje, ważyć podstawową miarą, jaką jest wierność konstytucji" - mówił prezydent podczas uroczystości.

Sejm wybrał Kieresa na sędziego TK w połowie lipca. Kadencja sędziego Jamroza skończyła się 22 lipca. W trakcie uroczystości ustępujący sędzia został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej" oraz za osiągnięcia w działalności państwowej, publicznej i naukowej.

"Cieszę się, że stało się dobrym obyczajem dziękowanie tym sędziom Trybunału, którzy kończą swoją trudną pracę w tym ważnym miejscu, miejscu fundamentu demokracji polskiej - powiedział prezydent.

Prof. Kieres specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego i gospodarczego, jest związany naukowo z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie w 1971 r. ukończył studia. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1976 r., doktora habilitowanego w 1985 r., a w 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. W 2000 r. został profesorem zwyczajnym. Napisał ponad 300 publikacji naukowych.

W latach 2000-2005 Kieres był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 1997-2000 i 2007-2011 był senatorem PO. Od 2009 do 2011 r. jako reprezentant Senatu był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. "Będę wyłączał się ze wszystkich spraw w TK, w których brałem udział w postępowaniu parlamentarnym" - zapewniał Kieres podczas lipcowego spotkania w Fundacji Helsińskiej.

Kadencja sędziego Trybunału trwa dziewięć lat.