Największą niechęć odczuwamy wobec mniejszości seksualnych. Po nich są Romowie, Arabowie i Żydzi. Mniej niechętni jesteśmy wobec Rosjan i Niemców - takie wnioski płyną z rządowych badań nt. dyskryminacji - donosi "Gazeta Wyborcza".

Prof. Jarosław Górniak z UJ komentuje, że nie jest tak źle z naszym społeczeństwem. "Choć w sprawie tolerancji wobec mniejszości seksualnych mamy jeszcze sporo do zrobienia" - zastrzega.

O niechęć wobec grup narażonych na dyskryminację zapytała Polaków pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. I na podstawie wyników badań socjologów z UJ przygotuje szkolenia dla urzędników.