Resort cyfryzacji podsumował dotychczasową informatyzację administracji. Wnioski? Lepiej nie mówić.
Raport z czyszczenia stajni Augiasza nie zostawia suchej nitki na tym, jak do tej pory wdrażano e-administrację.
Z raportu „Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji” wyłania się obraz mało optymistyczny. – To stracona dekada dla informatyzacji państwa. Gdy kilka miesięcy temu zapowiadałem stworzenie raportu otwarcia, przyrównałem sytuację do stajni Augiasza. Dziś, oddając gotowy raport z tego przeglądu, muszę stwierdzić, że nie doceniłem skali problemu – mówił minister cyfryzacji Michał Boni.