Gazeta wskazuje, że w debacie emerytalnej skupiono się tylko na jednym, optymistycznym elemencie procesu starzenia społecznego, jakim jest zwiększenie długości życia, natomiast drugi element tego procesu czyli niska dzietność, został całkowicie pominięty.