Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że do propozycji rządu - by zlikwidować Fundusz Kościelny i umożliwić obywatelom odpisywanie 0,3 proc. podatku na Kościoły i związki wyznaniowe - powinny odnieść się wszystkie Kościoły.

"Przypominam, że przedstawiciele Kościoła katolickiego, hierarchowie nie widzą niczego złego w samej likwidacji Funduszu Kościelnego poprzez zastąpienie go innymi mechanizmami. Pamiętajmy, że Fundusz został utworzony, ponieważ Kościołowi w czasach komunistycznych zabrano dobra, które były podstawą jego finansowej egzystencji. Te dobra zostały zwrócone, zakończyła swoją działalność komisja i jest czas na szukanie innych rozwiązań finansowania Kościołów, nie jednego Kościoła, ale Kościołów" - powiedział w czwartek prezydent, pytany o to przez dziennikarzy.

Jak dodał, rządowa propozycja powinna zostać jednak poddana dokładnej analizie przez wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe, które korzystały z Funduszu Kościelnego.

"Ja też się tym zainteresuję - co to oznacza w wymiarze praktycznym - także w wymiarze finansowym. Bo nie warto toczyć sporu o słowa czy o nazwy instytucji, istotne czy to przyczyni się do zbudowania logicznego systemu emerytalnego, bez zmniejszania szans na dobre funkcjonowanie Kościoła w wymiarze istotnym z punktu widzenia np. kwestii socjalnych, społecznych. Wydaje mi się, że trzeba poczekać na opinię Kościołów w tej kwestii" - mówił Komorowski.

Michał Boni przedstawił stronie kościelnej propozycje związane z likwidacją Funduszu

W czwartek podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Michał Boni przedstawił stronie kościelnej propozycje związane z likwidacją Funduszu.

Zgodnie z nimi prawo przekazywania części podatku na cele związane z misją publiczną Kościołów i związków wyznaniowych obowiązywałoby od 1 stycznia 2013 roku, natomiast usamodzielnienie płacenia składek miałoby nastąpić od 1 stycznia 2014 roku.

Według szacunków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji suma przekazywanego przez obywateli podatku na Kościoły i związki wyznaniowe osiągnęłaby kwotę ok. 100 mln zł rocznie, co - jak podkreśla MAC - odpowiadałoby dotychczasowym wydatkom państwa na te cele.