Zarządca lotniska wypowiedział sieci umowy najmu wszystkich sklepów. Zdaniem Baltony to bezprawne. Akcjonariusze już wystąpili o arbitraż - dowiedziała się "Rzeczpospolita".

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze zarządzające warszawskim lotniskiem Chopina wypowiedziało umowę spółce BH Travel Poland z grupy Baltona. Argumentem było naruszenie zapisów kontraktu - opóźnienia w płatnościach, brak wymaganych gwarancji bankowych oraz polis OC.

"Zarzuty są bezpodstawne, dysponujemy na to dokumentami, w związku z czym umowy obowiązują, a PP Porty Lotnicze działa na naszą szkodę, uniemożliwiając nam działalność" - mówi Andrzej Uryga, dyrektor zarządzający Baltony. Jak wyjaśnia, faktycznym powodem wypowiedzenia jest konieczność opuszczenia przez Baltonę lokali w Terminalu 1 w związku z jego planowaną przebudową.

Do sądu trafił wniosek o zabezpieczenie roszczeń poprzez wstrzymanie projektu przebudowy lotniska. Dwóch zagranicznych akcjonariuszy Baltony złożyło do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek o skierowanie sporu pod arbitraż międzynarodowy.