"Skierowałem do niego (Miedwiediewa) list dotyczący konieczności znalezienia dodatkowych środków dla białoruskich żołnierzy w związku z różnymi kierunkami współpracy Białorusi i Rosji. A on obiecał, że pomoże w tej sprawie" - oznajmił Łukaszenka w poniedziałek na spotkaniu z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Białorusi Leanidem Malcauem i białoruskim ministrem obrony Jurym Żadobinem.

Jak podkreślił w liście Łukaszenka, oba kraje mają "zasadniczo wspólną armię, bo stoją przed nimi wspólne zadania". Tymczasem, jak podkreślił, zarobki w armii rosyjskiej są 1,5-2 razy wyższe niż w białoruskiej. Jego zdaniem, należy to zmienić.

Podczas spotkania Łukaszenka polecił zająć się kwestią podwyższenia zarobków nie tylko wojskowych, ale także wszystkich pracowników struktur siłowych.

W listopadzie Łukaszenka oskarżył Zachód o próby rozchwiania sytuacji na Białorusi w celu włączenia jej do swojej strefy wpływów. Podkreślił, że w krajach sąsiadujących z Białorusią od zachodu i północy "aktywnie rozwijana jest infrastruktura wojskowa". Jako "czynnik budzący lęk" ocenił regularne organizowanie w "niektórych sąsiednich krajach instruktaży i specjalnych zebrań z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli Departamentu Stanu i Senatu USA, ministrów i polityków krajów europejskich". Spotkania te mają "bardzo prowokacyjne programy" - mówił Łukaszenka, oceniając, że dotyczą one tego, "jak urządzić na Białorusi rewolucję, jak zmienić ustrój konstytucyjny".

Zapowiedział też, że Białoruś tworzy nową armię, w której nacisk będzie położony na wojska obrony terytorialnej. Armia ta ma liczyć 120 tys. ludzi, podczas gdy pod koniec 2010 r. było ich 65 tys.

W kwietniu 1997 r. Białoruś utworzyła z Moskwą Związek Białorusi i Rosji (ZBiR), a w 1999 r. podpisano traktat o przekształceniu ZBiR w Państwo Związkowe Rosji i Białorusi.

W ostatnich latach władze Rosji skupiły się bardziej na projektach integracji gospodarczej, do których Białoruś przystąpiła. Wraz z Rosją i Kazachstanem tworzy Unię Celną, uczestniczy też we Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, którą Rosja powołała wraz z krajami poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).