Priorytety duńskiej prezydencji i współpraca Polski i Danii w tym zakresie - to główne tematy wtorkowych rozmów w Warszawie ministra ds. europejskich Mikołaja Dowgielewicza z jego duńskim odpowiednikiem Nicolaiem Wammenem.

Ministrowie rozmawiali m.in. o sprawach, które polska prezydencja przekazała do dalszej realizacji prezydencji duńskiej, w tym o pracach nad budżetem UE na lata 2014-2020 oraz o Partnerstwie Wschodnim. Omówili też kwestie związane z bieżącymi sprawami europejskimi, m.in. stan prac nad międzyrządową umową dotyczącą paktu fiskalnego.

Dowgielewicz na wspólnej z Wammenem konferencji prasowej, życzył Danii sukcesów w trakcie prezydencji, rozpoczętej 1 stycznia. "To będzie trudny okres dla Unii Europejskiej, będzie wiele wyzwań, Polska będzie trzymała kciuki za duńską prezydencję" - podkreślił.

Wammen pogratulował Polsce sukcesów w trakcie naszej, zakończonej 31 grudnia ub.r., prezydencji. "Wyrażam wielkie słowa gratulacji dla Polski, która spisała się znakomicie. Naszym zadaniem jest kontynuować polskie dzieło" - zaznaczył.

"Europa znajduje się w najgłębszym kryzysie od II wojny światowej, zadaniem prezydencji duńskiej będzie uczynić wszystko, aby przywrócić Europę na właściwe tory - na tory odpowiedzialności" - oświadczył Wammen.

"Europa odpowiedzialna, dynamiczna, zielona i bezpieczna"

W ramach "odpowiedzialnej Europy", nacisk ma być położony m.in. na doprowadzenie do ekonomicznej stabilizacji w UE - poprzez osiągnięcie stabilizacji budżetowej w poszczególnych państwach członkowskich, wspieranie prac nad paktem na rzecz stabilności strefy euro i na kontynuację negocjacji w sprawie przyszłego wieloletniego budżetu UE.

"Dynamiczna Europa", to m.in. doprowadzenie do wzrostu gospodarczego na unijnym rynku wewnętrznym, powołanie Europejskiego Sądu Patentowego, dążenie do utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego usług cyfrowych oraz zawarcie umów handlowych między UE a Japonią, Kanadą, Indiami i Tunezją.

W ramach "zielonej Europy", Dania chce stawiać na tworzenie miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu, działać na rzecz zrównoważonego wzrostu w unijnej polityce rolnej, transportowej, spójności i rynku wewnętrznego. Duńska prezydencja planuje również przyjąć nową dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej oraz przyjąć unijną strategię na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

"Bezpieczna Europa", to m.in. podniesienie bezpieczeństwa obywateli UE - poprzez ograniczenie przestępczości transgranicznej, przyspieszenie prac nad ustanowieniem europejskiego systemu azylowego, który stworzy odpowiednie warunki przyjmowania uchodźców w całej UE, zacieśnienie współpracy w ramach strefy Schengen, a także kontynuacja negocjacji w sprawie rozszerzenia UE.

Dowgielewicz przypomniał, że premier Donald Tusk w środę w Kopenhadze oficjalnie przekaże nowej premier Danii Helle Thorning-Schmidt przewodnictwo w Radzie UE.

Dania, która 1 stycznia 2011 roku formalnie przejęła przewodnictwo w Radzie UE, tworzy wraz Polską oraz Cyprem tzw. trio prezydencji.