Większość Polaków dobrze ocenia 2011 r. w wymiarze prywatnym i zawodowym, ale w rok 2012 wchodzimy pełni obaw - wynika z opublikowanego w czwartek badania CBOS. Zadowolenie z życie deklaruje 68 proc. badanych.

Rok 2011 jako dobry lub bardzo dobry dla siebie osobiście oceniło 53 proc. pytanych. Dokładnie połowa badanych oceniła w ten sposób miniony rok również dla swojej rodziny. 16 proc. uczestników sondażu uznało, że rok 2011 był zły dla nich, a 12 proc. - dla ich rodzin. Spośród pracujących zawodowo 55 proc. oceniło miniony rok pozytywnie dla swojego zakładu pracy.

CBOS w komunikacie z badania podkreśla, że rok 2011, podobnie jak poprzedni, należał do najlepiej ocenianych w całym dwudziestoleciu, zarówno w wymiarze życia prywatnego, jak i zawodowego.

Respondenci pytani, jaki był ubiegły rok dla Polski, oceniają go raczej przeciętnie - największa grupa badanych (38 proc.) wybrała odpowiedź "ani dobry, ani zły". Pozytywną ocenę ostatnich 12 miesięcy miało 28 proc. badanych, a negatywną - 24 proc. Jednak CBOS podkreśla, że rok 2011 został wyraźnie lepiej oceniony niż poprzedni - liczba ocen pozytywnych wzrosła o 4 pkt proc., a negatywnych - spadła o 14 pkt proc. "Na tle minionych dwóch dekad oceny roku 2011 dla Polski można określić jako przeciętne" - napisał CBOS.

Miniony rok był zły dla świata

Natomiast - według respondentów - miniony rok był zły dla świata. Taką ocenę wyraziło 46 proc. badanych, niemal dwa razy więcej niż w 2010 r. Z tego powodu rok 2011 należy do najgorzej ocenianych w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miniony rok na świecie pozytywnie oceniło 12 proc. badanych, a przeciętnie - 30 proc.

CBOS ocenia, że "Polacy wchodzą w rok 2012 pełni obaw". "W stosunku do badania z grudnia 2010 r. obserwujemy znaczny wzrost pesymizmu zarówno co do spraw prywatnych, jak i publicznych" - napisano w komunikacie. Przy odpowiedziach na temat spraw prywatnych przeważa co prawda przekonanie, że rok 2012 będzie taki sam jak rok ubiegły (35 proc. odpowiedzi dot. życia osobistego oraz 38 proc. dot. życia rodzinnego). Jednak - jak podkreśla CBOS - w porównaniu z badaniem sprzed roku prawie o połowę spadła liczba przekonanych, że nowy rok będzie lepszy od poprzedniego dla nich samych (26 proc.) i dla ich rodzin (23 proc.). Niemal dwa razy częściej wyrażane były też obawy, że rok 2012 będzie gorszy niż 2011 (dla badanych osobiście i dla ich rodzin - po 28 proc. odpowiedzi).

Dwa razy więcej jest też obecnie tych, którzy przewidują, że nowy rok będzie dla nich gorszy też w pracy (22 proc.). Na to pytanie najczęściej padała jednak odpowiedź, że nowy rok w pracy będzie taki sam jak ubiegły (42 proc.).

"Formułowane przez badanych prognozy na rok 2012 dla Polski są wręcz fatalne" - ocenił CBOS. Z sondażu wynika, że prawie dwie piąte badanych (39 proc.) obawia się, że nowy rok będzie dla kraju gorszy niż 2011 r. Dwukrotnie mniej (20 proc.) jest tych, którzy wierzą, że sytuacja w kraju się poprawi. CBOS podkreśla, że taki pesymizm związany z rozpoczynającym się rokiem odnotowano tylko raz, w 1993 r.

Podobnie wyglądają prognozy na 2012 r. dla świata - 39 proc. badanych przypuszcza, że będzie on gorszy niż ubiegły, a 17 proc. - że lepszy. "Po raz pierwszy w naszych badaniach spotykamy tak złe rokowania dla świata na progu nowego roku" - zaznaczył CBOS.

CBOS zbadał też zadowolenie Polaków z życia i jego różne wymiary. Spośród respondentów 68 proc. - niemal tyle samo co w 2010 r. - zadeklarowało ogólną satysfakcję, 54 proc. stwierdziło, że jest raczej zadowolona z życia, a 14 proc. pytanych oceniło, że są bardzo zadowoleni. Niezadowolony jest co dwudziesty uczestnik sondażu (5 proc.), a co czwarty (26 proc.) wybrał odpowiedź, że jest "średnio zadowolony".

"Poziom satysfakcji życiowej Polaków jest w ostatnich latach względnie stabilny" - ocenił CBOS, podkreślając, że w 2005 r. odsetek osób zadowolonych z życia wzrósł i wciąż utrzymuje się na mniej więcej stabilnym poziomie. Dotyczy to także pytań o satysfakcję w poszczególnych dziedzinach życia.

Powodem satysfakcji są przede wszystkim relacje rodzinne

Jak podsumowuje CBOS, dla badanych powodem satysfakcji są przede wszystkim relacje rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie. Ponad połowa badanych pozytywnie ocenia również swoje miejsce zamieszkania oraz przebieg pracy. Ok. połowa respondentów deklaruje zadowolenie ze stanu zdrowia, kwalifikacji i wykształcenia oraz sytuacji materialnej. Znacznie rzadziej powodem do zadowolenia są dochody i perspektywy na przyszłość.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-8 grudnia 2011 r. na reprezentatywnej próbie losowej 950 dorosłych Polaków.